18 Mei 2016 ALV 2016

Op woensdagavond 18 mei j.l. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. We werden ontvangen met koffie, thee en heerlijke vlaaien en er heerste een ontspannen sfeer in de mooie zaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

Voorzitter Gé Soons nam het welkomstwoord en sprak over de afgelopen activiteiten en het programma van 2016.

Penningmeester Eric Hennekens sprak over het financiële verslag, de begroting en contributie voor 2016 en deed verslag van de kascontrolecommissie.

Vervolgens werd de voorzittershamer door Gé Soons overdragen aan de nieuwe voorzitter Rob Moonen.

Burgemeester Schmalschläger hield een toespraak waarin het belang van economische groei in onze regio uitgebreid aan de orde kwam. Een belangrijk punt op deze avond was de samenwerking tussen OGN en MKB Parkstad, met Ron Heuts als contactpersoon voor MKB Parkstad en de ondernemers van de gemeente Nuth.

Gé Soons alsook de nieuwe voorzitter, Rob Moonen, spraken over het belang van een goede samenwerking tussen OGN en MKB Parkstad. Zoals de retail, precariorechten, leegstand en de aanpak hiervan. Belangrijk is ook de aandacht voor de individuele ondernemer!

Na het algemene gedeelte van de vergadering werd er speciaal tijd ingelast voor een toespraak van de voorzitter van MKB Parkstad: Tibert Lagarde. Hij vertelde enthousiast over alle inspanningen die door MKB Parkstad zijn en worden gedaan.

Het Aldi-dossier werd ook aangehaald. Voor ondernemend Nuth is het van belang dat er minder leegstand in het centrum komt en dat de goedlopende zaken voor het centrum behouden blijven.

Er werden nog een aantal vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer, waarna de netwerkborrel plaatsvond in de hal van het gemeentehuis.

Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers!

De aanwezigen genoten zichtbaar van de presentaties, elkaar en de Limburgse vlaaien!