Innovatieprijs en Stichting Businessclub Beekdaelen

Woensdag 20 juni is tijdens de goed bezochte bijeenkomst in ’t Weverke in Schimmert de oprichting van de Stichting Businessclub Beekdaelen nader voor het voetlicht gebracht.
Tevens is op die avond de Innovatieprijs en de Motievatieprijs uitgereikt.

Stichting Businessclub Beekdaelen
De vier ondernemersverenigingen van Onderbanken (BCO), Schinnen (OVGS) en Nuth (BBN en OGN) in de te vormen gemeente Beekdaelen, hebben besloten om samen, in één stichting, verder te gaan. Onder de naam Businessclub Beekdaelen gaan zij het ondernemende karakter van de nieuwe gemeente nóg steviger op de kaart zetten.

Statuten
Onlangs zijn de statuten voor de oprichting van Stichting Businessclub Beekdaelen door de vier voorzitters van de ondernemersverenigingen getekend bij notaris Goosens van Nuth-Heuvelland Notaris.

Verbinding
“We investeren in een gezond en aantrekkelijk ondernemersklimaat. Daarom staan we als gemeente in verbinding met het bedrijfsleven, het onderwijs, andere gemeenten in Zuid-Limburg en met de Provincie Limburg”, benadrukt burgemeester Désirée Schmalschläger het belang van samenwerking binnen de triple helix.

Bijna de beste
Bedrijventerrein De Horsel – het op een na grootste van Parkstad qua werkgelegenheid – vormt het epicentrum van ondernemend Nuth. De Horsel won in 2014 zelfs bijna de titel ‘beste bedrijventerrein van Nederland’ en werd beloond met een mooie tweede plek. Nu Onderbanken en Schinnen met Nuth samengaan, wordt de ketting met ondernemende parels verlengd. Schinnen heeft onder meer bedrijventerrein De Breinder, stroopfabriek Canisius en natuurlijk de Alfa Bierbrouwerij binnen de gemeentegrenzen liggen. Onderbanken bezit naast een groot aantal agrarische bedrijven, vooral ook een bloeiende toeristisch-recreatieve sector.

Extra stimulans
Om het ondernemende klimaat nog een extra stimulans te geven, heeft Nuth enkele jaren geleden de Innovatieprijs voor ondernemers in het leven geroepen. Dit jaar maakten voor het eerst bedrijven uit heel Beekdaelen kans op de Innovatieprijs, alsmede op een Motivatieprijs. Het was de uitreiking van deze awards, afgelopen woensdag, die door de vier ondernemersverenigingen uit Onderbanken, Schinnen en Nuth werd aangegrepen om zich voor het eerst gezamenlijk te presenteren als Businessclub Beekdaelen.

Harmonie én tempo
Voorzitter John Brouwers van Stichting Businessclub Beekdaelen: “We zijn in goede harmonie en in een flink tempo tot elkaar gekomen door als het ware een paraplu boven de vier bestaande organisaties te plaatsen. Dat is het fysieke proces. Nu volgt het mentale proces, het naar elkaar toegroeien.” Peter Hinskens: “De samenwerking biedt een absolute meerwaarde voor alle ondernemers in Beekdaelen. Onze kring van kennissen wordt uitgebreid en dat biedt nieuwe kansen om zaken te doen.”

De samenwerking zal dit jaar – nog vóór dat de fusie van de drie gemeenten voltooid zal zijn – definitief zijn beslag krijgen. Burgemeester Schmalschläger is alvast trots op het initiatief: “De ondernemers van Onderbanken, Schinnen en Nuth wachten niet af, maar trekken nu al samen op, zien gezamenlijke kansen en leggen alvast verbindingen. De uitdaging om sneller te zijn dan de overheid, hebben ze vol overgave aangenomen!”

Innovatieprijs en Motivatieprijs Beekdaelen
Burgemeester Schmalschläger van de gemeente Nuth reikte gisteravond maar liefst twee prijzen uit. De Innovatieprijs Beekdaelen werd uitgereikt aan Dynasure. Nieuw dit jaar is de motivatieprijs Beekdaelen die werd uitgereikt aan EMG/ De Schinvelderhoeve.

Innovatieprijs Beekdaelen
Dynasure, winnaar van de Innovatieprijs Beekdaelen en onderdeel van de Dynagroup, heeft zich binnen enkele jaren weten te profileren als een belangrijke speler in de snelgroeiende logistieke markt. De dynamiek van de markt dwingt het bedrijf continu te innoveren. Innoveren in fysieke processen en procesonderdelen maar ook in diensten die ‘drempels’ wegnemen.
De jury, bestaande uit burgemeester Schmalschläger, Theo van Hoven, Leon Petit en Ad van Ginneken, was zeer te spreken over de manier waarop Dynasure oplossingen voor logistieke uitdagingen ontwikkeld en hiermee vakkundig en met aandacht de klantvraag centraal stelt. Kenmerkend voor Dynasure is bovendien het zoeken naar duurzame vervoersoplossingen en milieuvriendelijke verpakkingen. De jury is unaniem van mening dat Dynasure vanwege de constante innovatie in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap dan ook terecht de Innovatieprijs Beekdaelen verdient.

Motivatieprijs Beekdaelen
De nieuw in het leven geroepen Motivatieprijs Beekdaelen komt volgende de jury verdiend aan EMG/ De Schinvelderhoeve toe. Volgens de jury heeft de organisatie zich, als redelijk nieuwe speler op het gebied van evenementenorganisatie, de afgelopen jaren weten te profileren binnen de regio en daarbuiten. Door bewust de samenwerking te zoeken met lokale en regionale ondernemers is de onderneming een echte koploper. Denkend vanuit mogelijkheden en zoeken naar creatieve oplossingen waarbij de beleving van het evenement en de klantwens centraal staan. Als onderneming zet EMG/ De Schinvelderhoeve zich bovendien in om nieuwe lokale en bovenlokale verbindingen te leggen. Hiermee wordt niet alleen de eigen onderneming op de kaart gezet maar zet zij zich bovendien in, betekenisgevend te zijn voor de regio, de toekomstige gemeente Beekdaelen en daarmee ook voor de provincie Limburg.