Kerstwens

2020 moest het jaar worden dat we de afstand naar de ondernemers zouden verkleinen. Meer en beter communiceren en de bestuursvergaderingen bij een lid organiseren dat zich dan meteen zou kunnen presenteren aan bestuur en de overige leden. Na twee vergaderingen op deze manier maakten de coronamaatregelen met lockdown daar abrupt een einde aan. De geplande feestavond van alle ondernemers in Beekdaelen moesten we twee keer verplaatsen en uiteindelijk toch afgelasten voor 2020. 

We werden allemaal geconfronteerd met economische, emotionele en zelfs gezondheidsgevolgen zowel privé als zakelijk. Het zijn nog steeds onzekere tijden voor veel ondernemers in diverse branches en dat doet pijn. Als ondernemersvereniging konden we weinig meer doen dan het lidmaatschapsgeld voor 2020 te schrappen en de informatie van de overheidsregelingen te delen via onze kanalen. Samen met de gemeente boden we ondernemers een platform om te leren omgaan met het nieuwe normaal. In meerdere sessies werden verbindingen gelegd die er anders nooit zouden zijn gekomen, maar na de zomervakantie maakte een 2e golf helaas weer korte metten met alle verdere plannen en initiatieven.

De decembermaand wordt in alle opzichten anders dan voorgaande jaren door de nog steeds geldende strikte maatregelen. Het op korte termijn beschikbaar komen van een vaccin is het lichtpunt waar iedereen zich aan vasthoudt. Ondanks de problemen zien we dat eerder gestarte initiatieven ook in 2020, al dan niet met hindernissen, zijn doorgezet. Een voorbeeld is de herontwikkeling van de watertoren in Schimmert. Lokale ondernemers hebben gezamenlijk de schouders gezet onder een nieuw en duurzaam project waarbij streekproducten onder de aandacht worden gebracht in een schitterende ambiance met een wijds uitzicht. 

Wij bedanken jullie voor het vertrouwen dit afgelopen zware jaar en willen jullie graag een hart onder de riem steken. Daarom bieden wij jullie als bestuur van Ondernemersvereniging Groot Nuth deze selectie van streekproducten van De Reusch aan om hier samen met jullie dierbaren van te kunnen genieten. Wij hopen elkaar snel in 2021 in goede gezondheid weer fysiek te kunnen ontmoeten om nieuwe verbindingen te maken en samen te werken aan de uitdagingen waar we als ondernemers voor staan…

Namens het bestuur van OGN  wensen wij jullie en jullie dierbaren gezonde, gezellige en fijne feestdagen toe.

Rob Moonen                                      Nico Eurelings

Eric Hennekens                                  Hans van der Meijden

Gé Soons                                            Esther Jacobs