Actie advertentie Beekdaeler

Geacht lid,

Het bestuur van zustervereniging BCO en mede lid van de Business Club Beekdaelen hebben het initiatief genomen om de leden proberen te steunen. In deze tijden realiseren wij ons dat een aantal van jullie het erg lastig zal hebben het hoofd boven water te houden. Er zijn talrijke initiatieven genomen door jullie en deze willen wij graag verder onder de aandacht brengen.

Namens OGN steunen wij dit initiatief van harte en bieden wij jullie als ondernemer graag ook de mogelijkheid om je aanbieding in De Beekdaeler te plaatsen, waarvan de OGN graag de advertentiekosten voor haar rekening neemt. 

Heb je een leuke aanbieding en wil je deze via deze mogelijkheid onder de aandacht brengen? Laat het ons even weten en stuur je advertentiegegevens naar info@bco-onderbanken.nl. Om een indruk te geven wat je kunt aanleveren, tref je in de bijlage een voorbeeld aan. 

Houdt svp rekening met een maximaal aantal karakters van 50 voor de aanbieding die je wilt aanleveren. Daarnaast het logo (graag in .jpg of .pdf formaat) van je bedrijf en de n.a.w. gegevens (voor zover nog niet in logo verwerkt). 

AANLEVEREN UITERLIJK DINSDAG 5 JANUARI 2021

Het is de bedoeling dat we de advertenties kunnen laten plaatsen in de eerste editie 2021 van De Beekdaeler. Indien je enkel je logo en bedrijfsgegevens wenst te laten plaatsen, dan kan dat ook.

Deze actie is ook onder de aandacht gebracht van de overig aangesloten verenigingen binnen de BCB, zodat we alle leden in Beekdaelen kunnen bereiken.

Graag zien we jullie berichten tegemoet!

Het bestuur van de OGN