Contributie 2021

Beste OGN leden,

De afgelopen 2 jaar is door corona voor bijna iedere ondernemer een rollercoaster geweest en nog altijd kampen we met de gevolgen door de nog steeds aanhoudende maatregelen.

We waren blij dat we elkaar op de nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2020 nog konden ontmoeten en de handen schudden. Daarna werden we als ondernemers en bestuur gegijzeld door de coronamaatregelen en hebben we zo goed als het kon de communicatie naar de leden op peil proberen te houden. 

Net op het moment dat we als bestuur het contact met de leden wilden verbeteren door middel van onder andere bestuursvergaderingen combineren met bedrijfsbezoek bij een lid maakte de eerste lockdown daar abrupt een einde aan.

Wel voerden we gesprekken met de gemeente en fungeerden we als doorgeefluik van informatie voor de ondersteuningsmaatregelen voor getroffen ondernemers. Ook hebben we actief ondernemers in nood geholpen door workshops te organiseren en ondernemers bij elkaar te brengen. Om verhalen te delen en elkaar waar mogelijk te ondersteunen om de pandemie het hoofd te bieden.

Als bestuur hebben we begin 2020 besloten om in dat jaar geen contributie te innen om de leden financieel en moreel te steunen. We boden ook de leden aan gebruik te maken van de aangekochte advertentieruimte in de Beekdaeler en kozen we ervoor om tijdens de feestdagen de leden te verrassen met een selectie van streekproducten van De Reusch.

We gingen er toen nog van uit dat we elkaar in 2021 weer fysiek zouden kunnen ontmoeten om nieuwe verbindingen te maken en samen te werken aan de uitdagingen waar we als ondernemers voor staan…Helaas was de realiteit anders en zaten we al snel opnieuw in een lockdown. We hebben toen besloten om het innen van de contributie voor 2021 nog even uit te stellen.

Bij de laatste bestuursvergadering echter maakte de penningmeester ons duidelijk dat de bodem van onze kas toch wel echt in zicht is. Onze vaste kosten zijn de afgelopen twee jaar gewoon doorgelopen. Op korte termijn hebben we twee activiteiten waarbij we een aandeel in de kosten hebben, op de eerste plaats de BCB-bijeenkomst van 5 november. Daarnaast staat onze financiële ondersteuning, aan het maatschappelijk breed gedragen Sinterklaasfeest, op de kalender. Daarom zien we ons genoodzaakt de contributie voor 2021 niet helemaal, maar voor de helft toch te vragen aan de leden.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en hopen elkaar op 5 november of op de nieuwjaarsbijeenkomst van de BCB op 18 januari 2022 weer persoonlijk te kunnen spreken en opnieuw verbindingen te kunnen leggen.

Het bestuur van Ondernemersvereniging Groot Nuth,
Rob Moonen                                      Nico Eurelings
Eric Hennekens                                 Hans van der Meijden
Gé Soons                                           Esther Jacobs