KOM in actie!

Het bestuur van OGN heeft onderstaande mail ontvangen en wij hebben na overleg in het bestuur gekozen om deze info te delen met onze leden. Wij ondersteunen deze actie en zullen dan ook namens de OGN deze brief naar de burgemeester verzenden. Wij roepen jullie als leden op dit ook namens jullie zaak te doen: “We zijn samen met onze …

Actie advertentie Beekdaeler

Geacht lid, Het bestuur van zustervereniging BCO en mede lid van de Business Club Beekdaelen hebben het initiatief genomen om de leden proberen te steunen. In deze tijden realiseren wij ons dat een aantal van jullie het erg lastig zal hebben het hoofd boven water te houden. Er zijn talrijke initiatieven genomen door jullie en deze willen wij graag verder …

Kerstwens

2020 moest het jaar worden dat we de afstand naar de ondernemers zouden verkleinen. Meer en beter communiceren en de bestuursvergaderingen bij een lid organiseren dat zich dan meteen zou kunnen presenteren aan bestuur en de overige leden. Na twee vergaderingen op deze manier maakten de coronamaatregelen met lockdown daar abrupt een einde aan. De geplande feestavond van alle ondernemers …

De Reus van Schimmert wordt De Reusch

Iconische watertoren krijgt nieuwe spilfunctie  Schimmert, 25 september 2020. De iconische watertoren De Reus van Schimmert krijgt een nieuwe spilfunctie in de regio. Was de watertoren voorheen cruciaal in de drinkwatervoorziening, nu wordt het de spil in de lokale voedselketen. Een aanjager die streekproducten op een hoger plan brengt. Met de ambitie te helpen de regio zelfvoorzienend te maken vanuit de …

Controle bedrijfspanden Beekdaelen

De gemeente Heerlen is samen met andere Parkstad gemeenten in juli 2019 gestart met het Hennep Aanpak Parkstad (HAP) project. In een periode van 3 jaar controleerden zij alle bedrijfsmatige panden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs. Zij zijn gestart in Heerlen en Kerkrade en met ingang van 1 september 2020 gaan zij ook …

Bijeenkomst 18 september vervalt!

Helaas moeten wij u als bestuur van BCB laten weten dat de bijeenkomst 18 september 2020 komt te vervallen. Gezien de ontwikkelingen en de onvoorspelbaarheid van het coronavirus en de continuering van de geldende maatregelingen, heeft het bestuur doen besluiten de bijeenkomst te verplaatsen naar het voorjaar 2021. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.  Ondanks alles, wensen wij u en uw …

3e keer workshop ‘Voor de golf uit surfen: Ondernemen bij tegenwind’

Reeds drie groepen ondernemers gingen je voor en hebben dezelfde workshop de afgelopen maand gevolgd. Het betreft steeds dezelfde workshop, maar de inhoud wordt mede door de ondernemers bepaald. In een sessie van 2 uur wordt met 8 ondernemers uit Beekdaelen de aandacht gericht op de kansen en het potentieel dat in deze situatie aanwezig is.  De workshop is gratis voor …

Nieuwe workshops ‘Ondernemen bij tegenwind’ gepland

Na de succesvolle kick-off van de workshop reeks ‘Ondernemen bij tegenwind’ voor ondernemers uit de gemeente Beekdaelen, werd de volgende workshop gehouden woensdag 17 juni in de raadszaal van het gemeentehuis in Schinnen.  Door het achterblijven van het aantal aanmeldingen werden de middag- en avondsessie samengevoegd tot één middagsessie. Na uitvoerige evaluatie en na de feedback van de deelnemers omtrent …

Geslaagde kick-off ‘Ondernemen bij tegenwind’

Woensdag 3 juni was de kick-off van de door de gemeente Beekdaelen gefaciliteerde en door Businessclub Beekdaelen vormgegeven workshop-reeks ‘Ondernemen bij tegenwind’ voor ondernemers uit de gemeente Beekdaelen. Verdeeld over twee sessies mochten we in totaal de maximale 16 deelnemers ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis in Schinnen. In een Coronaveilige omgeving met voldoende onderlinge afstand werden de ondernemers …