Informatiebrief voortgang TOZO aanvraag

Ondernemers in voormalige gemeente Nuth en Onderbanken die een aanvraag hebben gedaan in het kader van de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning hebben onderstaande brief ontvangen van de Gemeente Beekdaelen. Daarbij is een foutje geslopen in het e-mailadres van het noodloket. Het juiste adres is: noodmaatregelondernemers@maastricht.nl

Compensatieregeling ondernemers

Beste ondernemers uit de gemeente Beekdaelen. Helaas wordt ons land net als andere landen in de wereld getroffen daar het Coronavirus.  Onze overheid heeft gezien de grote impact voor ons als ondernemers een compensatieregeling in het leven geroepen waar wij als ondernemers gebruik van kunnen maken. U heeft over deze regeling de afgelopen week een brief van de gemeente mogen …

Mededeling Gemeente aan ondernemers Beekdaelen

Bijgevoegd treft u een link naar een informatiebrief aan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen aan ondernemers. https://grootnuth.nl/wp-content/uploads/2020/03/Informatiebrief-gemeente-Beekdaelen.pdf

Bijeenkomst 27 maart verplaatst!

Helaas moeten wij u als bestuur van BCB laten weten dat de bijeenkomst van 27 maart komt te vervallen. Gezien de ontwikkelingen van het coronavirus lijkt het ons niet verstandig om een risico te nemen.De gezondheid van u en van de andere leden vinden wij belangrijker dan de avond in deze situatie te laten doorgaan. Het bestuur heeft besloten om deze …

Vrijdag 17 januari 2020
nieuwjaarsreceptie van OGN

Vrijdag 17 januari waren we met de nieuwjaarsreceptie van OGN te gast bij John en Ageeth Wijts van Zone 10 in Hulsberg. Samen met ruim veertig ondernemers hief voorzitter Rob Moonen het glas op een nieuw jaar.  Daarbij keek hij achterom naar 2019 en vertelde over de doelstellingen van het bestuur voor 2020. Het verbeteren van de communicatie van en …