Vrijdag 17 januari 2020
nieuwjaarsreceptie van OGN

Vrijdag 17 januari waren we met de nieuwjaarsreceptie van OGN te gast bij John en Ageeth Wijts van Zone 10 in Hulsberg. Samen met ruim veertig ondernemers hief voorzitter Rob Moonen het glas op een nieuw jaar.  Daarbij keek hij achterom naar 2019 en vertelde over de doelstellingen van het bestuur voor 2020. Het verbeteren van de communicatie van en …

Nieuwe Kerstverlichting Centrum Nuth

Afgelopen zaterdag 25 november hebben een groot aantal ondernemers, burgemeester Schmalschläger en wethouder Bakker op feestelijke wijze de nieuwe kerstverlichting laten “branden”. De laatste weken is er intensief overleg geweest tussen de ondernemers uit Nuth en bestuursleden van OGN, met als doel: de kerstverlichting terug te brengen in het centrum van Nuth. Afgelopen zaterdag konden we zien dat 40 ondernemers …

Innovatieprijs en Stichting Businessclub Beekdaelen

Woensdag 20 juni is tijdens de goed bezochte bijeenkomst in ’t Weverke in Schimmert de oprichting van de Stichting Businessclub Beekdaelen nader voor het voetlicht gebracht.Tevens is op die avond de Innovatieprijs en de Motievatieprijs uitgereikt. Stichting Businessclub BeekdaelenDe vier ondernemersverenigingen van Onderbanken (BCO), Schinnen (OVGS) en Nuth (BBN en OGN) in de te vormen gemeente Beekdaelen, hebben besloten om samen, …

Algemene Leden Vergadering OGN

OpeningVoorzitter Rob Moonen heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Hij geeft aan dat het jammer is dat de opkomst maar zo minimaal is ondanks dat er belangrijke zaken op het programma staan. Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan burgemeester Schmalschläger en wethouder Bakker. Rob geeft het woord aan de burgemeester. De burgemeester laat weten dat zij …

Nieuwjaarstreffen 2018 OGN en BBN

Grote belangstelling nieuwjaarstreffen OGN en BBN Op maandag 15 januari organiseerde OGN samen met BBN het nieuwjaarstreffen in Hof van Hulsberg. Hier werden onze leden gastvrij ontvangen met een welkomstdrankje. Nadat alle leden hun badges hadden ontvangen en er getoost was op het nieuwe jaar, opende de voorzitter van OGN (Rob Moonen) de receptie. In zijn openingswoord keek hij even …

Vrijdag 24 november 2017 Kerstborrel OGN en BBN

Op vrijdagavond 24 november kwam een groot aantal ondernemers samen in herberg Mareveld in Schimmert voor de kerstborrel.Een gezamenlijke activiteit van OGN en BBN, die dit jaar veel ondernemers op de been bracht. Gé Soons en Peter Hinskens heetten iedereen van harte welkom. Het thema van deze avond was: gezellig samenzijn en netwerken met elkaar. Tot onze grote vreugde was …

14 november 2017 Retailsymposium van MKB-Limburg en de Provincie Limburg

De OGN Bestuursleden Eric Hennekens en Hans van der Meijden hebben het Retail symposium in Roermond bezocht. Dit symposium stond in het teken van de winkelleegstand in de provincie. Een interessant thema omdat ook onze gemeente deelnemer was/is aan een proef hoe de winkelleegstand teruggebracht kan worden. Dagvoorzitter Joyce Spijker opende de avond door een interview te houden met gedeputeerde …

3 oktober 2017 Excursie Buitenring Parkstad Limburg (BPL)

Informatieavond Buitenring een groot succes. Op dinsdag 3 oktober mochten Ondernemersvereniging Groot Nuth (OGN) en Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth (BBN) in de watertoren van Schimmert een groot aantal ondernemers met hun introducés ontvangen voor de bijeenkomst met betrekking tot de ontwikkelingen en voortgang van de Buitenring. De voorzitter van OGN, Rob Moonen, heette iedereen van harte welkom. Hij was blij verrast …

12 juni 2017 Algemene Ledenvergadering 2017

Na een hartelijke ontvangst met een kopje koffie en een stukje vlaai opent de voorzitter Rob Moonen de vergadering. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en spreekt tevens zijn bezorgdheid uit over het geringe aantal aanmeldingen voor deze vergadering, maar vooral over de ontwikkeling dat leden zich aanmelden en dan zonder bericht wegblijven, terwijl alles gebaseerd is op het aantal …

18 Mei 2016 ALV 2016

Op woensdagavond 18 mei j.l. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. We werden ontvangen met koffie, thee en heerlijke vlaaien en er heerste een ontspannen sfeer in de mooie zaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Voorzitter Gé Soons nam het welkomstwoord en sprak over de afgelopen activiteiten en het programma van 2016. …