Innovatieprijs en Stichting Businessclub Beekdaelen

Woensdag 20 juni is tijdens de goed bezochte bijeenkomst in ’t Weverke in Schimmert de oprichting van de Stichting Businessclub Beekdaelen nader voor het voetlicht gebracht.Tevens is op die avond de Innovatieprijs en de Motievatieprijs uitgereikt. Stichting Businessclub BeekdaelenDe vier ondernemersverenigingen van Onderbanken (BCO), Schinnen (OVGS) en Nuth (BBN en OGN) in de te vormen gemeente Beekdaelen, hebben besloten om samen, …

Algemene Leden Vergadering OGN

OpeningVoorzitter Rob Moonen heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Hij geeft aan dat het jammer is dat de opkomst maar zo minimaal is ondanks dat er belangrijke zaken op het programma staan. Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan burgemeester Schmalschläger en wethouder Bakker. Rob geeft het woord aan de burgemeester. De burgemeester laat weten dat zij …

Nieuwjaarstreffen 2018 OGN en BBN

Grote belangstelling nieuwjaarstreffen OGN en BBN Op maandag 15 januari organiseerde OGN samen met BBN het nieuwjaarstreffen in Hof van Hulsberg. Hier werden onze leden gastvrij ontvangen met een welkomstdrankje. Nadat alle leden hun badges hadden ontvangen en er getoost was op het nieuwe jaar, opende de voorzitter van OGN (Rob Moonen) de receptie. In zijn openingswoord keek hij even …