Doelstellingen Ondernemersvereniging Groot Nuth

  • Het algemeen belang te dienen en het streven naar economische stabiliteit binnen de gemeente;
  • Het behartigen (in de meest ruime zin) van de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de gevestigde ondernemers en ondernemingen en hen die voornemens zijn zich te vestigen binnen het werkgebied van Groot Nuth;
  • De vertegenwoordiging van de ondernemers en ondernemingen bij de gemeente en andere overheden;
  • Het informeren van de ondernemers over te nemen beslissingen binnen de gemeente en andere overheden;
  • Het stimuleren en bevorderen van samenwerkingsvormen voor het bedrijfsleven binnen de gemeente en andere overheden;
  • Het beleidsontwikkelingsproces van de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium toetsen op zijn haalbaarheid en de gevolgen voor de ondernemers, om zo de inspraak vooraf te vergroten en om adviserend te kunnen functioneren naar de gemeente toe;
  • “Het bevorderen van de relatie tussen de aangesloten ondernemingen c.q. ondernemingen en gemeente”. Met deze bepaling kunnen wij bereiken dat wij zonder bijvoorbeeld politieke ruggespraak thema-avonden kunnen mede- c.q. organiseren.

Agenda 2020


Vergadering bestuur OGN
donderdag 17 september 2020
donderdag 19 november 2020


Contactgegevens


Secretariaat OGN
Mareweg 4a
6333 BS Schimmert

e-mail: info@grootnuth.nl